Mitä yksityishenkilön tulisi tietää taloudenhoidosta?

Mitä yksityishenkilön tulisi tietää taloudenhoidosta?

Jos rahahuolet ovat tuttu tunne, on tärkeää miettiä, mikä taloudellisten vaikeuksien taustalla on. Joskus yllättävä elämäntilanne voi vaikeuttaa taloudellista tilannetta, mutta niitä varten on nykyisin tarjolla monia apukeinoja. Usein hyvällä suunnittelulla ja menojen säännöllisellä valvonnalla voi vaikuttaa asioihin paljon. On selvää, että taloudenhoitoon on monia käteviä vinkkejä ja jokaiselle sopii omanlaisensa tavat. Yhdelle on tärkeää kirjata kaikki menot ylös, kun taas toinen voi luonnostaankin budjetoida mielessään pakollisten menojen jälkeen käytettävä rahasumma.

Raha-asioista kannattaa myös aina keskustella. Taloudenhoito kiristää helposti välejä esimerkiksi parisuhteissa, joten avoin keskustelu ja yhteisten pelisääntöjen solmiminen on paras keino välttää ristiriitoja ja konflikteja. Jos taloudenhoito on kääntynyt ongelmalliseksi, ei huolien kanssa kannata myöskään jäädä yksin. Apua ja tukea on tarjolla monelta eri taholta, ja apua tulisikin pyytää ajoissa ennen kuin tilanne kääntyy liian vaikeaksi. Myös lapsille kannattaa pienestä pitäen opettaa järkevän rahankäytön ja säästämisen tärkeys arkisessa elämässä.

Budjetointi

Yksi parhaimmista keinoista suunnitella taloutta etukäteen on budjetoida rahansa. Jokainen tekee itselleen sopivan budjetin tulojensa ja menojensa mukaan. Budjettiin kannattaa esimerkiksi merkitä, kuinka paljon rahaa kuukaudessa saa, mitkä ovat pakolliset menot, laittaako kenties säästöön hieman rahaa ja kuinka paljon käyttörahaa näiden asioiden jälkeen tilille jää. Samalla kannattaa tutustua siihen, mihin rahaa eniten kuluu. Mikäli budjetti näyttää tiukalta, on hyvä yrittää karsia ylimääräisiä asioita listalta ja määrittää asiat tärkeysjärjestykseen.

Monesti rahanmeno koostuu pienistä summista, jotka kerääntyvät isommaksi menoeräksi. Jos esimerkiksi käy joka aamu hakemassa kahvinsa läheisestä kahviosta, kannattaa vaikkapa sijoittaa mieluummin omaan kahvinkeittimeen ja yrittää keittää omat kahvinsa. Tällä tavalla voi säästää yllättävän isojakin summia. Lisäksi lounastaminen ulkona käy pidemmän päälle kalliiksi. Omien eväiden pakkaamista kannattaa siis suunnitella hyvissä ajoin edellisenä iltana, jos vain mahdollista. Pienikin säästö, joka omassa elämäntilanteessa on mahdollista, kasvattaa pidemmän päälle pankkitilin saldoa mukavasti.

Säästäminen

Jos taloudellinen tilanne on suhteellisen vakaalla pohjalla ja tilille tulee säännöllisiä tuloja, on mahdollista harkita säästämistä. Useimmissa rahalaitoksissa säästämisen aloittaminen on erittäin helppoa ja turvallista. Lisäksi säästämisen aloittamiseksi ei tarvitse valtavia summia rahaa. Jo parikymmentä euroa kuukausittain kasvattaa pikkuhiljaa säästöjen määrää. Monet käyttävät mielellään säästötilejä, joilta siirtävät rahaa käyttötilille akuutin tarpeen tullen. Tilien korot eivät kuitenkaan nykyisin kasva kovin korkeiksi, joten muita säästämisen tapoja voi olla hyvä miettiä.

Jos haluaa saada säästönsä tuottamaan jatkossa, eikä halua jättää rahojaan inflaation syötäväksi pankkitilille, kannattaa aloittaa esimerkiksi rahastosäästäminen. Monet pankit ja salkunhoitopalvelut tarjoavat nykyisin hyvin vakaita ja maltillisia säästäjien rahastoja. Näissä rahastoissa riski on myös pienempi kuin esimerkiksi osakesijoittamisessa. Moneen rahastoon pääsee käsiksi pienellä aloitussummalla ja mikä parasta, rahastoilla on aina omat ammattilaishoitajansa. Näin ollen jopa pörssimarkkinoista tyystin ymmärtämätön säästäjä voi aloittaa helposti ja vaivattomasti rahastosäästämisen. Rahastoihin voi tutustua niin pankissa käymällä kuin myös internetin kautta.

Talousvaikeuksista kärsivät

Monella talousasioiden hoito on Tkariutunut, ja näin ollen tilanne aiheuttaa stressiä ja unettomia öitä. Kuten sanottua, avun hakeminen on ensimmäinen askel talouden ongelmien hoitamiseksi. Joillakin talouden hoitaminen on hankaloitunut vaikkapa työttömyyden tai sairauden vuoksi. Toisilla elinkustannukset ovat kertyneet niin suuriksi, että pakollisista menoista ei enää selviä. Voi myös olla, että velkaa on kertynyt niin paljon, että lainojen takaisinmaksu on lähes mahdotonta. Apua ongelmien ratkaisemiseen on saatavilla monelta eri taholta.

Useimmilla kunnilla on olemassa oma velkaneuvonta, jotka auttavat niitä, joiden raha-asiat ovat päätyneet huonolle tolalle. Lisäksi erilaiset järjestöt ja seurakunnat tekevät työtä auttaakseen velkaantuneita pääsemään yli ongelmiin liittyvästä stressistä, masennuksesta ja peloista. Tärkeää työtä ongelmien ratkaisemisessa tekee myös Takuusäätiö, joka voi esimerkiksi myöntää järjestelylainaa, jolla pienemmät ja kalliimmat luotot voidaan yhdistää suuremmaksi ja edullisemmaksi lainaksi. Velkojen perintäprosessissa on useita askeleita, joiden aikana velallinen voi vielä korjata tilanteen ja välttää maksuhäiriömerkinnän.

Talouden tulevaisuudennäkymät

Monet suomalaiset ovat saaneet kokea lama-ajan seuraukset, mutta niistä ollaan yleisesti ottaen pääsemässä vähitellen eroon. Suomen talous onkin viime vuosina kasvanut, ja inflaatio on pysynyt kurissa. Kuluttajat uskaltavat jälleen kuluttaa hieman enemmän, eivätkä suhtaudu lainojen ottamiseen yhtä pelokkaasti kuin aiemmin. Suomalaisten talouksien ostovoima on jälleen suhteellisen hyvällä tasolla. Taloutta on vaikeaa ennustaa monia vuosia eteenpäin, mutta toistaiseksi näkymät ovat hyvät. Positiivinen kehitys vaikuttaa yksityishenkilöiden talouteen ja samalla asenteisiin valtavasti.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan taloudenpitoon vaikuttavat monet asiat. On selvää, että yleinen taloustilanne luo painetta myös yksityishenkilön taloudenhoitoon. Raha-asiat voivat usein kiristää hermoja ja luoda stressiä, mutta hyvä suunnittelu on kaikista tärkeintä, ja sillä voidaan ennaltaehkäistä ikäviä tilanteita. Velkaantuneita auttavat lukuisat erilaiset toimijat, eikä avun pyytämistä kannata pelätä. Säästämällä järkevästi voi toteuttaa erilaisia unelmia ja haaveita, ja luoda turvaa arjen yllättäviin menoihin. Kaikista tärkeintä on oma valppaus ja tietous oman talouden menoista ja tuloista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *