Onko koulutus avain tulevaisuuden rikkauksiin?

Onko koulutus avain tulevaisuuden rikkauksiin?

Koulutuksen vaikutus palkkatasoon ja siten henkilön taloudelliseen asemaan on perinteisesti ollut suuri. Mitä pidempi ja vaativampi koulutus ammattiin on vaadittu, sitä paremmin alan työstäkin on yleensä maksettu. Monivuotiset opinnot on nähty investointina, jonka odotetaan maksavan itsensä takaisin hyvän palkkatason muodossa.

Vaikka korkeakouluopintoja on aina arvostettu, vaikuttavat ammattiala ja työn kysyntä palkkatasoon enemmän kuin koulun penkillä vietetyt vuodet. Akateemisesti koulutetuissa on paljon myös pienipalkkaisia ammattiryhmiä. Mikään tae hyväpalkkaiseen työhön korkeakoulututkinto ei siis ole.

Koulutuksessa hankitut taidot ja pätevyydet ovat perusta, jonka varaan taloudellista hyvinvointia voi ryhtyä rakentamaan. Koulutuksen tavoitteena on hankkia jokin omien taipumusten mukainen osaaminen, jota myydä työmarkkinoilla käypään hintaan. Palkkatason kannalta oikean alan valinta on usein keskeistä. Kaikkien taipumuksia kun ei hinnoitella samoin. Samanmittaiset opinnot teknillisellä tai sosiaalialalla vievät eri kokoisten tilipussien äärelle. Koulutus- ja uravalinnat vaikuttavat myös palkkatasoa laajemmin taloudelliseen pärjäämiseen. Korkeampi koulutusaste ennakoi suurempaa kiinnostusta säästämiseen ja sijoittamiseen kuin perustason ammattikoulutus.

Vaurauden siemenet kylvetään jo kotona

Jokainen meistä on imenyt vaikutteita omaan rahankäyttöönsä ja rahaa koskeviin asenteisiin jo lapsuuden kodista ja kasvuympäristöstä. Vanhempien koulutus- ja tulotaso ennakoivat jossain määrin myös jälkikasvun ammatinvalintaa. Lapsuudesta imetyt ajatus- ja toimintamallit vaikuttavat siihen, miten tärkeänä uraa, taloudellista menestystä ja rahaa pitää. Onko tarjolla ollut enemmän runsautta vai niukkuutta? Ovatko vanhemmat järjestäneet lapsilleen tilaisuuksia oppia rahankäyttöä tai kertoneet, miten rahan kanssa tulee toimia, kuinka rahaa tienataan ja miten rahat saa riittämään?

Köyhyyden sanotaan periytyvän, mutta jos kotona on ollut raha aina tiukalla, voi se olla myös syy ammatinvalintaan, jonka palkkataso varmistaa, etteivät tiukat ajat seuraa enää tulevaisuuteen. Lääketieteen, oikeustieteen tai kauppatieteen opinnot ovat lähes varma väylä luoda taloudellista hyvinvointia.

Myös tuhlailun tapa voi periytyä. Tällöin voi käydä niin, ettei mikään tulotaso tahdo riittää. Kulutus kun tapaa lisääntyä heti, kun palkka vähänkin nousee. Materialistisen elämäntavan ylläpito voi tulla pitkällä aikaväillä kalliiksi, jos raha-asioita ei hallitse.

Onko omalle osaamiselle kysyntää myös tulevaisuudessa?

Takaako valittu koulutusala työtä ja hyvätasoista toimeentuloa myös tulevaisuudessa, on kysymys, jota on vaikea nuoruusvuosina ennakoida. Digitalisaation ja teknologian vaikuttaessa työelämään yhä lisääntyvästi on selvää, että osa työtehtävistä katoaa tai niiden kysyntä merkittävästi vähenee. Myös globalisaatio on jo siirtänyt osan työtehtävistä maihin, joissa työn teettäminen on yrityksille edullisempaa. Monenlaiset teollisuuden tuotantotyöt teetetään enenevästi kehittyvissä maissa, joissa työvoimakustannukset ovat pienet. Teollinen ja manuaalinen työ vähenee. Sen sijaan teknologia-alojen asiantuntijoille sekä muille tietotyöläisille on jatkossakin kysyntää.

Kun koulutus ylipäätään tuottaa valmiuksia uuden oppimiseen ja tiedon soveltamiseen, antaa se hyvän pohjan opiskella ja oppia aina lisää. Liikkuminen alalta toiselle ja työtehtävästä toiseen tulee ketterämmäksi, jos ihmisellä on halu ja valmiudet omaksua uusia taitoja suorittamalla täydennysopintoja tai kokonaan uusia tutkintoja. Avoimuus elinikäiselle oppimiselle turvaa asemia myös positiivisen palkkakehityksen suhteen. Uudet osaamiset, taidot ja tutkinnot laajentavat valittavissa olevien työtehtävien skaalaa. Ne toimivat valttikortteina palkkaneuvotteluissa ja lisäävät myös vakuuttavuutta ansioluetteloon.

Muodollinen koulutus vai itseoppiminen?

Siinä, missä osaan työtehtävistä edellytetään virallisia ja laissa määritettyjä pätevyyksiä, on olemassa iso joukko hyvin palkattuja töitä ja liiketoiminnan muotoja, joissa pärjäämisen ratkaisee osaaminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet. Monet myyntiin ja markkinointiin liittyvät tehtävät ovat tällaisia. Provisiopalkkaisissa töissä on mahdollisuus tienata suuriakin summia, kunhan myyntitaktiikka on hiottu kuntoon ja halua tuloksentekoon löytyy. Monia taitoja voi nykyisin opiskella itsenäisesti verkossa. Uusin tietotaito onkin ensin löydettävissä verkosta ja vasta myöhemmin virallisista koulutuksista.

Verkko on mahdollistanut sen, että kuka tahansa voi itsenäisesti opiskella tietoja ja taitoja, joita perinteisesti on opiskeltu ammattioppilaitoksissa ja korkeakouluissa, ja näin yhä useampi tekeekin. Suuri osa kaikesta maailman olemassa olevasta tiedosta on netissä kaikkien saatavilla ja ihmiset opettavat siellä toinen toisiaan. Virallisen koulutuksen rinnalla nämä verkossa oppimisen mahdollisuudet kasvavat voimakkaasti. Jo havainnollisia videoita katsomalla voi täydentää osaamistaan ja hankkia jopa uusia ammattitaitoja. Verkko on muutoinkin loputtomien mahdollisuuksien alusta, väylä saada lisätoimeentuloa tai työllistää itsensä.

Verkosta vaurautta?

Verkossa tapahtuva liiketoiminta, verkkokauppa, valmennukset ja koulutukset ovat avanneet mahdollisuuksia päästä kiinni isoihin tienesteihin koulutustaustasta riippumatta. Nyt ja tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä taidoista on osata toimia netin erilaisilla alustoilla, käyttää ohjelmia ja sovelluksia. Osaavimmat voivat tuottaa ja kehittää verkkoon erilaisia kaupallisia palveluita ja sovelluksia. Kuka tahansa voi perustaa verkkokauppoja ja myydä verkossa maailmanlaajuisesti lähes mitä vain. Nämä nettiliiketoiminnan muodot ovat sellainen tulevaisuuden mahdollisuus, jossa vain taivas on rajana, kunhan onnistuu luomaan toimivan konseptin.

Riittävän hyvä tulotaso myös tulevaisuudessa

Ihan aluksi kannattaa miettiä, mitä se edellyttää, että tulot saa hilattua itseä miellyttävälle tasolle. Se, että osaa pitää menot pienempinä kuin tulot, on hyvä lähtökohta. Ylijäämäisen talouden turvin voi sitten tehdä investointeja ja laittaa rahaa poikimaan. Ylijäämäisen talouden taas mahdollistavat riittävät työtulot palkkatyöstä tai yrittämisestä. Korkeisiin ansioihin pääsyä edesauttaa tietenkin koulutus sellaiselle alalle, jolla maksetaan keskivertoa paremmin. Toinen tie vaurastumisen tavoitteluun voi kulkea nettiosaamisen ja verkkoliiketoiminnan pyörittämisen kautta. Sitä voi oppia itsenäisesti verkossa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *