Suomen talous

Suomen talous

Tervetuloa Suomen taloudesta kertovalle sivustolle. Suomen historiaa tavataan yleisesti ottaen pitää lyhyenä, varsinkin verrattuna muihin jälkiteollistuneisiin länsimaihin. Talouden historian näkökulmasta tätä katsantokantaa voidaan kuitenkin pitää erittäin lyhytnäköisenä ja riittämättömänä, sillä keskittyminen ainoastaan Suomen itsenäisyyden ajan taloushistoriaan jättää huomioimatta monet sellaiset seikat, jotka vaikuttavat vielä tänäkin päivänä.

Tällä sivustolla julkaisemme laajasti Suomen taloutta, sen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta käsitteleviä artikkeleita. Kerromme muun muassa Suomen talouden eri osa-alueista, julkaisemme pörssistä ja pankkisektorista kertovia artikkeleita ja julkaisuja, ja sivuamme myös Suomen talouden kannalta merkittäviä yhtiöitä ja muita taloudellisia toimijoita. Suomea pidettiin pitkään yhtenä Euroopan köyhimmistä maista, mutta monet teknologiset innovaatiot, uudistukset ja taloudelliset suhdannemuutokset vaikuttivat siihen, että maa kehittyi merkittävästi. Kerromme sivustollamme myös näistä Suomen talouden osa-alueista.

Suomen talouden tilannetta on hyvin tavanomaista verrata yleisen maailmantalouden ohella myös naapurimaa Ruotsiin. Tämä ei ole mikään yllätys, sillä maat jakavat yli 600 vuoden mittaisen yhteisen historian keskiajasta aivan teollistumisen varhaisimpiin vuosiin. Luonnollisesti länsinaapuri pääsi hyötymään yhteisen suurvalta-ajan resursseista pidempään Suomen siirtyessä Venäjän vallan alle 1800-luvun alkuvuosina.

Todellinen teollistuminen Suomessa alkoi 1860-luvulla. Monien mielessä kuitenkin vasta itsenäistymisen jälkeisestä Suomesta voi puhua taloudellisena toimijana. Ensimmäinen maailmansota vaikutti niin maailman kuin Euroopankin talouteen merkittävällä tavalla, eikä toinen maailmansotakaan kirinyt Suomen kehitystä merkittävästi. Sen jälkeen asiat ovat sen sijaan kehittyneet huimaa tahtia. Suomen taloudessa on otettu niin valtiontalouden kuin inhimillisen hyvinvoinninkin kannalta merkittäviä harppauksia, jotka ovat nostaneet sen kärkikastiin monilla kansainvälisillä mittareilla mitattuna. Tällä sivustolla kerromme, miten Suomen talous toimii!

Miten Suomen talous toimii?

Kerromme sivustollamme Suomen talouden osa-alueista. Suomi on sekatalous, jonka suhdanteet ovat käyneet läpi monia murroksia. Kerromme sivustomme artikkeleissa muun muassa siitä, miten 2010-luvun puolivälissä Suomen bruttokansantuote laskettiin jakautuvan kolmeen osaan. Hieman yli 70 % osuudella palvelut ovat Suomen talouden merkittävin toimiala, kun jalostuksen osuus on reilu neljännes. Alkutuotannon osuus on hieman alle 3 % luokkaa.

Hyvin pitkään Suomen taloutta kuvailtiin maksiimilla “Suomi elää metsistään”, mutta kansainvälisen kilpailutilanteen muuttuessa ja uusien tuotantotapojen myötä tätä lausetta kuulee enää harvemmin. Suomalaista teknologiateollisuutta on pidetty merkittävänä kasvutekijänä, ja huolimatta suhdannevaihteluista, se on edelleen potentiaalinen toimiala. Palvelutuotanto kattaa reilut kaksi kolmasosaa bruttokansantuotteesta. Sivustoltamme on mahdollista löytää ajankohtaisia artikkeleita, jotka kertovat näiden muutosten vaikutuksesta sekä ihmisten arkeen että juhlaan. Käsittelemme myös muun muassa Suomen talouden merkittävimpiä yhtiöitä.

Tietoa Suomen taloudesta osana Eurooppaa

1990-luvulla Suomi kävi läpi historiansa suurimman talouskriisin, jonka seurauksena uusia talouden näkymiä lähdettiin hakemaan enemmän lännestä ja varsinkin muualta Euroopasta. Vuonna 1994 Suomi liittyi Euroopan talousalueeseen ETA:an ja vain vuotta myöhemmin Euroopan Unioniin. Vuosituhannen vaihtumisen jälkeen, vuonna 2002 käyttöön otettu euro liitti Suomen Euroopan talous- ja rahaliittoon, sitoen Suomen talouspolitiikan EU:n yhteiseen talouspolitiikkaan. Samalla myös tullipolitiikka yhtenäistyi ja pääomien ja tavaroiden liikkuminen vapautui.

EU-jäsenyys toi Suomeen merkittävästi ulkomaalaisia investointeja, jotka osaltaan mahdollistivat kotimaisen teknologiateollisuuden kasvun. Kerromme tällä sivustolla muun muassa siitä, miten suomalainen koulutus mahdollisti teknologiateollisuuden kehityksen. Suomen lähentyessä Eurooppaa on siitä tullut yhä merkittävämpi osa globaalia markkinataloutta, jossa talouden heilahtelut vaikuttavat kaikkiin yhtä lailla. Käsittelemme monissa tällä sivustolla julkaistavissa kirjoituksissa EU:n ja Euroopan alueen yhteisen valuutan vaikutuksia Suomen talouteen.

Suomen pörssin salaisuudet

Tämän päivän taloudesta ei ole mahdollista kertoa sivuamatta pörssiä. Kerromme tällä sivustolla julkaistavissa artikkeleissa ja jutuissa muun muassa kotimaisen pörssin toiminnasta, lainalaisuuksista ja irrottamattomista yhteyksistä yleiseurooppalaiseen ja kansainväliseen talouteen. Suomen, tai tarkemmin ottaen Helsingin, pörssi perustettiin alun alkaen jo vuonna 1912, eli käytännössä se on oikeastaan iäkkäämpi kuin koko itsenäinen Suomi. Helsingin pörssin satavuotinen historia on ollut varsinaista vuoristorataa, mutta sitä ovat monella tavalla määrittäneet myös hyvin pienelle markkina-alueelle ominaiset erikoisuudet.

Suomessa rahamarkkinat olivat hyvin pitkään tiukasti säädellyt, ja niiden nopealla vapauttamisella 1980-luvun aikana oli merkittäviä vaikutuksia muun muassa 1990-luvun lamaan. Tämän sivuston artikkeleissa kerromme kaiken Suomen pörssin toiminnasta ja siihen vaikuttavista yksityiskohdista, menneisyyden murroskohdista ja tulevaisuuden näkymistä niin yksittäisten ihmisten kuin yhteiskunnankin näkökulmasta.

Yhteenveto

Suomi on pieni maa, joka on toiminut itsenäisenä kansakuntana vasta lyhyen ajan, vaikka maan taloushistoria yltääkin peräti keskiajalle asti. Tästä huolimatta maan taloudella on ollut suuri merkitys sen kansalaisten työssä kuin vapaa-ajallakin. Tällä sivustolla kerromme kaiken tietämisen arvoisen Suomen taloudesta alkaen aina sen kaukaisesta historiasta ja päätyen tämän päivän taloudellisesti merkittäviin tapahtumiin globaalissa markkinataloudessa. Kerromme sivustomme artikkeleissa laajasti siitä, millainen Suomen talous on, mistä se koostuu ja mihin osa-alueisiin sen jakautuu, mutta myös millaisia vaikutuksia sillä niin yksittäisille ihmisille, kuin elinkeinoelämälle laajemminkin.

Käsittelemme myös Euroopan Unionin ja euron vaikutusta, maailmantalouden merkitystä Suomen talouteen, pörssin toimintaa ja Suomen talouden tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä murroskohtia. Sivustomme on yksinkertainen ja näppärä tietopaketti kaikkeen Suomen talouden toimintaa käsittelevään tietoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *