Suomen talous

Suomen talous

Tervetuloa Suomen taloudesta kertovalle sivustolle. Suomen historiaa tavataan yleisesti ottaen pitää lyhyenä, varsinkin verrattuna muihin jälkiteollistuneisiin länsimaihin. Talouden historian näkökulmasta..